Sayur & Buah

Rp 33.900,00

Alpukat Mentega Medium 1 kg

Regular price Rp 33.900,00 Rp 40.000,00
Rp 582.000,00
Rp 37.900,00

Alpukat Mentega Super 1 kg

Regular price Rp 37.900,00 Rp 45.000,00
Rp 654.700,00
Rp 35.900,00

Apel Fuji 1 kg

Regular price Rp 35.900,00 Rp 36.900,00
Rp 536.900,00
Rp 1.575.000,00

Bawang Bombay 1 karung (15 kg)

Regular price Rp 1.575.000,00 Rp 2.100.000,00
Rp 34.700,00

Bawang Bombay 250 gr

Regular price Rp 34.700,00 Rp 35.000,00
Rp 68.600,00

Bawang Bombay Medium 500 gr

Regular price Rp 68.600,00 Rp 70.000,00
Rp 57.400,00

Bawang Merah 1 kg

Regular price Rp 57.400,00 Rp 59.800,00
Rp 14.800,00

Bawang Merah 250 gr

Regular price Rp 14.800,00 Rp 14.950,00
Rp 29.300,00

Bawang Merah 500 gr

Regular price Rp 29.300,00 Rp 29.900,00